Indhold start

Camps - VÆKSTHUS NORDJYLLAND

Investering mulighed i ambitiøse virksomheder

Gennem Vilje til Vækst er vi klar til at investere i jeres virksomhed via indkøb af eksterne rådgivere, der gennemfører camps og er med til at sikre et vækstrettet løft hos de deltagende virksomheder.

Tema, indhold og varighed vil variere, men der kan eksempelvis være tale om lederudvikling, internationalisering, overgang til ny teknologi, salgsudvikling m.v..

For at kunne deltage skal virksomhederne være internationalt orienterede – eksempelvis inden for eksport, sourcing eller i konkurrence med udenlandske virksomheder.

Vilje til Vækst - camps

Vilje til Vækst – camps er kollektive forløb for virksomheder, der står over for forandringer, der kræver særlig afklaring. Målet med forløbet er, at de deltagende virksomheder opnår en både praktisk og strategisk afklaring og til slut står med en samlet vækstplan for virksomhedens fortsatte udvikling.

Vores camps skal sikre, at flere mindre og mellemstore nordjyske virksomheder med ambitioner og potentiale udvikler sig til vækstvirksomheder.

Har du en idé til en camp?

Er du ekstern rådgiver, og har et emne til et camp forløb kan du ansøge hos os.

Se hvordan du ansøger
Aktuelle camp forløb:
Partnere bag Vilje til Vækst, Rådgivning og Camps